Bases del concurs (2021)

Bases del concurso (2021)

BASES DEL CONCURS TASTA MAÓ 2021

Segona edició del concurs de tapes a Maó.

Després de la bona acollida de la primera edició amb més de 4.000 tapes servides, es proposa fer una nova edició. 

Un concurs de tapes és una bona manera d’impulsar l’afluència de públic que pugui degustar la gastronomia maonesa de forma divertida i a un preu econòmic. 

Enguany —com a novetat i juntament amb altres propostes— volem commemorar els 50 anys dels amics de s’Òpera de Maó, es crearà una categoría diferent a la standard referent a les operes que des de la associació han estat programant a Maó.

 Aquest concurs té entre els seus objectius el de dinamitzar el sector de la restauració dins el nostre municipi, de manera que, a la vegada, sigui un reclam perquè, des d’altres indrets de l’illa, vulguin venir i participar-hi. 

Com a novetat, tots els inscrits a la categoria especial, se’ls oferirà una activitat diferent i única que serà la de tenir un o una cantant líric acompanyat d’un pianista on podran interpretar diverses obres musicals operístiques. 

1. DATES I HORARIS DEL CONCURS.
Les dates seran del 12 al 28 de novembre de 2021, de dijous a diumenge. Els dies del concurs seran els següents: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27 i 28 de novembre. 

Els bars i restaurants participants al concurs es comprometen a tenir obert el seu bar/restaurant durant els dies de concurs, en horari de migdia i en horari de vespre del mateix comerç, i a oferir la tapa fins a l’hora de tancament de la cuina. 

2. PARTICIPANTS.
S’hi poden apuntar tots aquells bars i restaurants situats al terme de Maó (Sant Climent inclòs). 

3. TAPES A PRESENTAR.
Cada establiment participant podrà presentar un MÀXIM DE 2 tapes sumant les dues categories. Totes les tapes tindran el mateix preu 3,50 € (PVP, amb l’IVA inclòs). 

LA REALITZACIÓ DE LA TAPA HA D’INCORPORAR, COM A MÍNIM, UN PRODUCTE DELS QUE INTEGREN EL LLISTAT DE PRODUCTES LOCALS DEL MUNICIPI (salsa maonesa*/ formatge de Maó / musclos de Maó / gambes de Maó / cervesa / ginebra / altres productes que es pugui acreditar que són productes produïts al municipi de Maó).

 *la salsa maonesa haurà de complir amb totes les mesures de control sanitari que marquen als establiments les autoritats competents. 

Els establiments participants es comprometen a tenir una tapa llesta per fotografiar, amb la qual es presenten al concurs; l’organització enviarà un fotògraf professional a cada establiment per fer la foto a la tapa. 

L’organització avisarà del dia i del període horari en què l’han de tenir preparada. 

4. DATES PER A LA INSCRIPCIÓ. Es podran inscriure del 18 de octubre al 5 de novembre de 2021. 

5. INSCRIPCIONS – De manera individual, pel propietari/ària del bar o restaurant, a la web de l’Ajuntament de Mao a https://www.carpetaciutadana.org/mao/solicituds/iniciartramit.aspx?TIPO=CTM21 

6. PREMIS. Aquesta edició té una quantitat de premis econòmics directes per als establiment premiats amb un total de 2.500 €. de la partida econòmica corresponent.

 S’han creat 3 premis a les millor tapes a la categoria Standard, tindrà també un reconeixement aquella tapa que hagi tingut més número de raccions servides. 

Qualsevol dels tres premis és compatible amb poder obtenir també la tapa més servida. 

També hi ha un prèmi a la millor tapa en la categoria especial i un accèsit. 

Els premis són els següents:
Categoria Standard (1.500 €) 
Primer premi: 800 € + placa distintiva
Segon premi: 400 € + placa distintiva
Tercer premi 200 € + placa distintiva
1 reconeixement tapa més servida de 100 € + placa distintiva 
Cada establiment participant rebrà un diploma acreditatiu de la seva participació 

Categoria Especial 50 anys d’Amics de s’Òpera (1.000€)
 Premi únic: 800 € + Placa Distintiva
1 accèssit de 200 € + Placa Distintiva
Cada establiment participant rebrà un diploma acreditatiu de la seva participació 

7. CONDICIONS A LES TAPES GUANYADORES. 
Els establiments guanyadors tindran el compromís amb aquest concurs de mantenir la tapa guanyadora al seu local durant un any.

8. CONDICIONS SOBRE LES TAPES.
Els drets sobre la tapa són dels mateixos establiments, però aquests autoritzen l’organització a fer ús de les imatges i del seu nom; així mateix, l’establiment es compromet a fer una breu explicació de la recepta i dels ingredients, per a l’edició que en realitzarà l’organització, en forma de llibret, que estarà a disposició a la pàgina web del concurs. 

9. JURAT DEL CONCURS.
El jurat del concurs estarà format per tres persones amb perfils professionals relacionats amb el món de la cuina i el producte local, i un quart membre que serà el públic assistent al concurs, mitjançant el vot popular. 

La proporció de cada jurat serà del 25% per cada component del jurat. La valoració popular tindrà, en el seu conjunt, el restant 25%. 

El jurat professional farà la visita a tots els establiments per provar les tapes i no s’identificarà fins que hagi provat la tapa, per garantir que totes les tapes sempre tenguin la mateixa qualitat. 

Les tapes consumides pel jurat també es pagaran als establiments participants, en el moment de consumir-les.

10. ENTREGA DE PREMIS I RECOMPTES.
El 29 i 30 de novembre, l’organització recollirà les capses dels establiments participants. El dia 1 de desembre es farà el recompte del jurat i del jurat popular, i s’emetrà en línia (streaming) per les xarxes socials de l’Ajuntament de Maó. 

Els establiments guanyadors seran convidats a assistir, el 2 de desembre, a l’acte d’entrega oficial dels premis a les millors tapes. 

11. RECOMPTE DEL JURAT POPULAR.
Cada vot popular valorarà el mateix que valorarà el del jurat professional. Es farà un recompte per cada tapa i es farà una mitjana amb els resultats extrets, perquè no hi hagi diferències per la quantitat de paperetes de cada capsa de votació.

Una vegada recomptades les paperetes, es procedirà a reunir totes les paperetes de totes les capses, perquè el jurat popular pugui procedir al sorteig dels regals. 

12. CONCURS DEL JURAT POPULAR.
Qualsevol persona major d’edat que consumesqui una tapa (o més) tindrà dret a participar al concurs mitjançant la papereta de votació. 

No hi ha límit per persona, sempre que sigui per consum de la tapa. L’establiment facilitarà una papereta per tapa demanada i un bolígraf a cada persona. 

Cada papereta —a part de fer constar la valoració del gust i de presentació de la tapa— haurà d’incloure el nom de la tapa i de l’establiment, així com el seu nom complet i un telèfon de contacte.

 A la pàgina del concurs, www.tastamao.com, es podrà trobar la llista dels premis que es sortejaran, amb una numeració que serà l’ordre del sorteig que es farà l’1 de desembre. 

13. CONCURS XARXES SOCIALS.
Es farà un concurs entre el public assitent on el premi a la millor foto consistirà en tres dels premis del llistat de premis del concurs popular. 

El jurat d’aquesta activitat serà un fotograf professional un expert en xarxes socials i el/la regidor/a assignat per aquest fet. 

Els guanyadors es diran el dia 2 de desembre per les xarxes socials i per la web de la activitat. 

14. PROMOCIÓ.
L’organització es compromet a facilitar material publicitari sobre el concurs a cada establiment participant, així com una capsa, talonaris de votació i bolígrafs, a causa de la COVID. 

Es compromet a editar uns fulls de mà informatius (14.000 exemplars) de les tapes participants, així com el nom de l’establiment i la seva ubicació a la ciutat, que es distribuiran per totes les cases de Maó. 

També es compromet a publicar tots els establiments participants i les seves tapes a la pàgina oficial del concurs. www.tastamao.com 

El concurs farà una campanya publicitària a les xarxes socials oficials de l’Ajuntament; també s’emetran falques publicitàries a les emissores locals i una campanya a tota l’illa. 

15. SUPERVISIÓ.
L’organitzador del concurs (Ajuntament de Maó) es reserva el dret de poder comprovar —en qualsevol moment de desenvolupament del concurs i sense avís previ— que els establiments participants compleixen les condicions d’aquestes bases, acceptades per aquests en el moment de la seva inscripció. 

En cas que aquestes bases hagin de ser modificades durant el citat període, l’organització es compromet a avisar tots els establiments participants. 

16. INCOMPLIMENT DE LES BASES.
Aquells establiments inscrits que no complesquin les bases seran exclosos del concurs mitjançant un comunicat que emetrà l’organització, informant-ne als consumidors.

17. MESURES COVID.
L’establiment concursant es compromet a seguir complint i a fer complir, durant aquest concurs, totes les mesures anticovid establertes; i també s’adaptarà al que calgui respecte a qualsevol novetat sobre aquesta matèria que pugui sorgir durant el mateix certamen.

Maó, octubre de 2021

BASES DEL CONCURSO DE TAPAS “TASTA MAÓ 2021” 

Segunda edición del concurso de tapas en Mahón.

Después de la buena acogida de la primera edición con más de 4.000 tapas servidas, se propone hacer una nueva edición. 

Un concurso de tapas es una buena manera de impulsar la afluencia de público que pueda degustar la gastronomía mahonesa de forma divertida y a un precio económico. 

Este año —como novedad y junto con otras propuestas— queremos conmemorar los 50 años de los Amics de s’Òrera de Maó, se creará una categoría diferente a la standard referentes a las óperas que desde la asociación han ido programando en la Ciudad de Mahón. 

Este concurso tiene entre sus objetivos el de dinamizar el sector de la restauración en nuestro municipio, de modo que, a su vez, represente un reclamo para que, desde otros puntos de la isla, quieran venir y participar en él. 

Como novedad, a todos los inscritos en la categoría especial, se les ofrecerá una actividad diferente y única que será la de tener un o una cantante lírico acompañado de un pianista para que puedan interpretar diversas piezas musicales operísticas en directo. 

1. FECHAS Y HORARIOS DEL CONCURSO.
Las fechas serán del 12 al 28 de noviembre de 2021, de jueves a domingo. Los días del concurso serán los siguientes: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de noviembre. 

Los bares y restaurantes participantes en el concurso se comprometen a tener abierto su bar/restaurante durante los días de concurso, en horario de mediodía y en horario de tarde-noche del propio comercio, y a ofrecer la tapa hasta la hora de cierre de la cocina. 

2. PARTICIPANTES.
Se pueden apuntar en el concurso todos aquellos bares y restaurantes situados en el término de Mahón (incluido Sant Climent). 

3. TAPAS A PRESENTAR.
Cada establecimiento participante podrá presentar un MÁXIMO DE 2 tapas sumando las dos categorías. Todas las tapas tendrán el mismo precio 3,50€ (PVP, con IVA incluido). 

LA CONFECCIÓN DE LA TAPA DEBE INCORPORAR, COMO MÍNIMO, UN PRODUCTO DE LOS QUE INTEGRAN EL LISTADO DE PRODUCTOS LOCALES DEL MUNICIPIO (salsa mahonesa*/ queso de Mahón / mejillones de Mahón / gambas de Mahón / cerveza de la isla / ginebra / otros productos de los que pueda acreditarse que son productos producidos en el municipio de Mahón). 

*la salsa mahonesa tendrá de cumplir con todas les medidas de control sanitario que marquen a los establecimientos les autoridades competentes. 

Los establecimientos participantes se comprometen a tener una tapa lista para fotografiar, con la que se presentan al concurso. La organización enviará un fotógrafo profesional a cada establecimiento para llevar a cabo la foto en la tapa. 

La organización avisará del día y del periodo horario en el que la deben tener preparada. 

4. FECHAS PARA LA INSCRIPCIÓN. 
Se podrán inscribir del 18 de octubre al 5 de noviembre de 2021. 

5. INSCRIPCIONES – De manera individual, por el propietario/a del bar o restaurante, en la web del Ayuntamiento de Mahón https://www.carpetaciutadana.org/mao/solicituds/iniciartramit.aspx?TIPO=CTM21

6. PREMIOS.
Esta edición tiene una cantidad de premios económicos directos para los establecimientos premiados con un total de 2.500 €. de la partida económica correspondiente.

 Se han creado 3 premios a la mejor tapa. Tendrá también un reconocimiento aquella tapa que haya tenido más número de raciones servidas. 

También habrá un premio a la mejor tapa en la categoría especial y un accesit. 

Los premios son los siguientes:
Categoría Standard (1.500 €)
Primer premio: 800 € + placa distintiva
Segundo premio: 400 € + placa distintiva
Tercer premio: 200 € + placa distintiva
1 reconocimiento tapa más servida de 100 € + placa distintiva 
Cada establecimiento participante recibirá un diploma acreditativo de su participación 

Categoría Especial 50 Años de Amics de s’Òpera (1.000 €)
Premio único: 800 € + placa distintiva
1 Accésit de 200 € + placa distintiva Cada establecimiento participante recibirá un diploma acreditativo de su participación 

7. CONDICIONES EN LAS TAPAS GANADORAS.
Los establecimientos ganadores tendrán el compromiso con este concurso de mantener la tapa ganadora en su local durante un año. 

8. CONDICIONES SOBRE LAS TAPAS.
Los derechos sobre la tapa son de los propios establecimientos, pero estos autorizan a la organización a usar las imágenes y su nombre; asimismo, el establecimiento se compromete a realizar una breve explicación de la receta y de los ingredientes, para la edición que realizará la organización en forma de libro, que estará a disposición en la página web del concurso. 

9. JURADO DEL CONCURSO. 
El jurado del concurso estará formado por tres personas con perfiles profesionales relacionados con el mundo de la cocina y el producto local, y un cuarto miembro que será el público asistente al concurso, mediante el voto popular. 

La proporción de cada jurado será del 25% para cada componente del jurado. La valoración popular tendrá, en su conjunto, el restante 25%. 

El jurado profesional cursará visita a todos los establecimientos para probar las tapas y no se identificará hasta que haya probado la tapa, para garantizar que todas las tapas siempre tengan la misma calidad. 

Las tapas consumidas por el jurado también se pagarán en los establecimientos participantes, en el momento de su consumición. 

10. ENTREGA DE PREMIOS Y RECUENTOS.
El 29 y 30 de noviembre, la organización recogerá las cajas de los establecimientos participantes. El día 1 de diciembre se realizará el recuento del jurado y del jurado popular, y se emitirá en línea (streaming) por las redes sociales del Ayuntamiento de Mahón. 

Los establecimientos ganadores serán invitados a asistir, el 2 de diciembre, al acto de entrega oficial de los premios a las mejores tapas. 

11. RECUENTO DEL JURADO POPULAR.
Cada voto popular valorará lo mismo que valorará el del jurado profesional. Se hará un recuento por cada tapa y se hará una media con los resultados extraídos, para que no haya diferencias por la cantidad de papeletas de cada caja de votación.

Una vez recontadas las papeletas, se procederá a juntar todas las papeletas de todas las cajas, para que el jurado popular pueda proceder al sorteo de los regalos. 

12. CONCURSO DEL JURADO POPULAR. 
Toda persona mayor de edad que consuma una tapa (o más) tendrá derecho a participar en el concurso mediante la papeleta de votación. 

No hay límite por persona, siempre que sea por consumo de la tapa. El establecimiento facilitará una papeleta por tapa pedida y un bolígrafo a cada persona. 

Cada papeleta —aparte de hacer constar la valoración del gusto y de presentación de la tapa— deberá incluir el nombre de la tapa y del establecimiento, así como su nombre completo y un teléfono de contacto. 

En la página del concurso, www.tastamao.com, podrá encontrar la lista de los premios que se sortearán, con una numeración que será el orden del sorteo que se llevará a cabo el 1 de diciembre.

 13. PROMOCIÓN. 
La organización se compromete a facilitar material publicitario sobre el concurso a cada establecimiento participante, así como una caja, talonarios de votación y bolígrafos, a causa de la Covid. 

Se compromete a editar unas octavillas informativas (14.000 ejemplares) de las tapas participantes, así como el nombre del establecimiento y su ubicación en la ciudad, que se distribuirán por todas las casas de Mahón.

También se compromete a publicar todos los establecimientos participantes y sus tapas en la página oficial del concurso. 

El concurso llevará a cabo una campaña publicitaria en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento; también se emitirán cuñas publicitarias en las emisoras locales y una campaña en toda la isla. 

14. SUPERVISIÓN. 
El organizador del concurso (Ayuntamiento de Mahón) se reserva el derecho de poder comprobar —en cualquier momento del desarrollo del concurso y sin aviso previo— que los establecimientos participantes cumplen las condiciones de estas bases, aceptadas por los mismos en el momento de su inscripción. 

En caso de que estas bases deban ser modificadas durante el citado período, la organización se compromete a avisar a todos los establecimientos participantes. 1

5. INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES.
Aquellos establecimientos inscritos que no cumplan las bases serán excluidos del concurso mediante un comunicado que emitirá la organización, informando a los consumidores.

16. MEDIDAS COVID. 
El establecimiento concursante se compromete a seguir cumpliendo y hacer cumplir, durante este concurso, todas las medidas anticovid establecidas; y también se adaptará 7 a lo que sea necesario respecto a cualquier novedad sobre esta materia que pueda surgir durante el propio certamen. 

Mahón, octubre de 2021

 

 

 

Scroll al inicio